Museum lehkého opevnění Karlštejn

Na jaře 2014 se v Karlštejně začala připravovat rekonstrukce dalšího bunkru. Důvodem zániku prvního karlštejnského muzea bylo, že se objekt č. 13 nacházel na soukromém pozemku a bylo nutné respektovat podnikatelský záměr jeho vlastníka. Sousední zabetonovaný objekt č. 12 u silnice mezi tokem Berounky a kostelíkem sv. Palmácia se však nacházel na pozemku obce. Několika nadšencům z Mělníka se s obcí podařilo uzavřít smlouvu o jeho pronájmu a tak mohla být v polovině července 2014 na bunkru č. 12, který začal být označován jako MLOK (Muzeum lehkého opevnění Karlštejn), zahájena další rekonstrukce.

První fáze spočívala ve vyrubání zazdívky a vynošení několika tun kamení a rozdrcené betonové zálivky. Postupně byl vyspraven místy narušený vnější plášť objektu a strop a čelní stěna byly opatřeny novou kvalitní hydroizolací. Před čelní stěnou byla znovu vystavěna kamenná rovnanina, která v době výstavby opevnění plnila ochrannou funkci před zásahy dělostřelectva. (Rekonstruovaná rovnanina v současné době plní jen sekundární funkci drenáže, odvádějící vodu ze střechy do trativodu v úrovni základů stavby.) Přes rovnaninu byl nahrnut předpisový zemní násyp, který u bunkru plnil ochrannou i kamuflážní úlohu.

Karlštejnský objekt č. 12 je jedním z mála renovovaných lehkých objektů v republice, jehož interiér byl elektrifikován; kabelové rozvody byly uschovány pod repliku vnitřního bednění. Osvětlení bylo vyřešeno LED páskami umístěnými na stropě, které nepůsobí v historické expozici rušivým dojmem. Kromě intenzivního osvětlení lze v bunkru navodit i dobovou atmosféru rozsvícením tří elektrifikovaných vojenských petrolejek. Současně s rekonstručními pracemi mělničtí nadšenci nakupovali a směňovali se sběrateli po celé republice nezbytné dobové vybavení – lafety, periskopy, ventilátor, znehodnocené dobové zbraně a předměty z dobové výstroje osádky objektu. Jak sami uvádějí, najezdili při shánění dobových předmětů asi 2400 km.

Slavnostní otevření
Na počátku května 2015 mohl být renovovaný objekt B-7/12 po desetiměsíčním úsilí představen veřejnosti. Při slavnostním otevření shrnul Petr Štemberk důvody, které mělnické nadšence k opravě a zpřístupnění vojensko-historické památky vedly: „Československé opevnění je symbolem První republiky, symbolem odhodlání našich dědů bránit stát, který byl opravdu jejich a za který byli ochotni položit život. První republiku vnímáme jako éru dosud největšího politického, hospodářského a morálního rozkvětu naší země, a proto se k tomuto období snažíme vracet a svojí prací připomínat, že za stát, ve kterém žijeme, máme zodpovědnost všichni.“

První otevírací den 8. května byl uspořádán hlavně pro místní obyvatele, kteří měli po celý den vstup zdarma.Zájem o prohlídku plně vybaveného objektu, který mnozí z místních vnímali od narození jen jako šedý zabetonovaný monolit, byl značný. Závěrem je nutné zmínit vstřícný přístup zastupitelstva obce, které odsouhlasilo přemístění části parkovacího areálu, obklopujícího bunkr, do vzdálenější lokality. V okolí renovované pevnůstky tak mohla vzniknout klidová zóna s několika lavičkami s výhledem na řeku.

Dobré železniční spojení a turisticky atraktivní okolí by mělo oživenému bunkru do budoucna zaručit dostatečnou návštěvnost. Muzeum lehkého opevnění Karlštejn si lze prohlédnout v červenci a srpnu každodenně. V květnu, červnu, září a říjnu o víkendech a státních svátcích. Další podobná pevnostní muzea v dochovaných objektech Pražské čáry fungují již delší dobu v Berouně, u Bratronic, v Doksech u Kladna, ve Smečně, v Drnově u Slaného a v Sazené u Velvar. Bližší informace o jejich umístění a otevírací době lze nalézt na internetových stránkách:

www.codyprint.cz.

Autor: Radan Lášek

Text byl použit s laskavým svolením autora a čtrnáctideníku Českého svazu bojovníku za svobodu „Národní osvobození“.